Homepage slide 1 Homepage slide 2 Homepage slide 3 Homepage slide 4 Homepage slide 5 Homepage slide 6 Homepage slide 7 Homepage slide 8 Homepage slide 9

Brabantse nachten zijn lang

Brabantse nachten zijn lang
En in Eindhoven de ­Gekste zijn ze op hun best. Eindhovenaren barst­en van de energie, en die is nog lang niet op als de zon het voor gezien houdt. Om het nachtleven in Eindhoven nóg ­dy­na­mischer te ­maken, is het de ­hoogste tijd voor de verkiezing van de Nachtburgemeester van Eindhoven

Die ketting past niet iedereen
Een echte nachtburgervader kent de weg in de stad in het donker net zo goed als overdag, is minstens net zoveel netwerker als nachtbraker, en wordt woord­voerder en ambassadeur voor zowel het ­uitgaansleven als culturele ini­­tiatieven. Wie die ketting het best past? Dat gaat ­Eindhoven de komende maanden bepalen.

 

… een netwerker en een nachtbraker …

De startnotitie

De Nachtburgemeester
is het aanspreekpunt voor bezoekers en initiatiefnemers van het culturele uitgaansleven, luistert naar culturele horecaondernemers, gemeente en ­andere betrokkenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Hij/zij treedt op als bemiddelaar bij geschillen m.b.t. de politiek en de openbare orde, promoot en ­initieert nieuwe activiteiten die bijdragen aan een bruisend cultureel nachtleven en een ­aantrekkelijke stad.

De Stichting
De Nachtburgemeester van Eindhoven is een initiatief van George Manz en Frank van den Nieuwenhof. Het gedachtegoed van de Nachtburgemeester zal worden bewaakt door de Stichting Nachtburgemeester van Eindhoven (in oprichting).

College van Nachthouders
Het creëren van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak voor een bruisend nachtleven in Eindhoven is een van de speerpunten van de Stichting. De Nachthouders (wethouders van de nacht, zonder portefeuille) die deel uit maken van het College van de Nacht ­spelen hierin een belangrijke rol. Het College bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 Nachthouders die worden benoemd door het stichtingsbestuur op basis van hun netwerk en staat van dienst m.b.t. stads­promotie, kunst & design en ­horeca aangelegenheden. De Nachthouders verbinden zich bij hun aanstelling aan de Stichting voor een periode van minimaal 2 jaar, komen minimaal 1 keer per jaar bijeen en fungeren bij nacht en ontij als klankbord voor de Nachtburgemeester. Bij het aanvaarden van hun functie ver­plichten de Nacht­houders zich bij vertrek een ­vervangende kandidaat voor te dragen.

De Nachthouders hebben een inspanningsverplichting om hun netwerk ­optimaal in te zetten voor een bruisend nachtleven. Ze hebben de vrijheid om deze belangrijke taak naar eigen inzicht in te vullen. De Nachthouders vormen tevens de jury bij de Verkiezing van de Nachtburgemeester ­die wordt gehouden.

Verkiezing
De inschrijving start eind maart, Kandidaten kunnen zich vanaf 27 maart 2014, na de lancering van EDM, Eindhoven Dance Motion, aanmelden of door derden worden voor­gedragen op www.nachtburgemeestervaneindhoven.nl

Hier zal tevens de verkiezings­strijd te volgen zijn die vooralsnog voornamelijk op Facebook gevoerd zal worden. Er zijn geen restricties ten aanzien van het verzamelen van ‘likes’ anders dan de regels van goed fatsoen. De stichting behoudt het recht om kandidaten die zich hier niet aan houden uit te sluiten van deelname. Minimale leeftijd voor deelname is 21 jaar. Er is geen maximum leeftijd.

­Tijdens een feestelijke avond op een nader te bepalen ­lokatie, wordt door de voor­zitter van het College van Nachthouders bekend gemaakt wie zich de komende twee jaar Nachtburgemeester van Eindhoven mag noemen.

Ereteken
Bij een nachtburgemeester hoort uiteraard ook een ‘burgemeestersketting’; een ere­teken dat bijdraagt aan de herkenbaarheid van de nachtburgemeester, het licht van de dag meeneemt naar de nacht en het karakter van Eindhoven reflecteert.

 

 

… geeft gevraagd en ongevraagd advies …

Schrijf nu in

Wil je meedoen aan de verkiezing van de Nachtburgemeester van Eindhoven, of wil je iemand nomineren, vul dan onderstaand formulier in met een beknopte toelichting en/of motivatie. Na een eerste grove selectie ontvangen de genomineerden een document met meer informatie omtrent de verkiezing en de voorwaarden.

Uw naam (verplicht)

Uw EIGEN email-adres (u krijgt een bevestigingsmail na ontvangst)

Onderwerp

Korte toelichting of motivatie

… het Eindhovense nachtleven besturen …